unirepatria.pl

Unirepatria – blog ogólnotematyczny

Jak przeprowadzana jest kalibracja alkomatów
Lifestyle

Jak przeprowadzana jest kalibracja alkomatów?

Jak skalibrować alkomat?

Kalibracja alkomatu to porównanie uzyskanych wyników badań z wynikami wskazanymi przez wzorcową jednostkę miary. Podczas kalibracji oprogramowanie jest dostosowywane do czujnika w taki sposób, aby wartości wtryskiwanego powietrza alkoholowego na wskaźniku były identyczne z wartościami wskazanymi na butelce z odczynnikiem.

Kalibracja alkomatu jest zawsze przeprowadzana w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, przepływ prądu, to samo stężenie alkoholu, itp.) przez przeszkolony personel w Bean.pl. Nie jest to bynajmniej łatwe zadanie. Aby przeprowadzić kalibrację, technik musi przełączyć alkomat w tryb kalibracji. Odbywa się to za pomocą specjalnie opracowanej procedury. Następnie alkomat musi być podłączony do urządzenia referencyjnego. Podczas kalibracji, do urządzenia wtłaczana jest określona ilość oddechu osoby badanej o ustalonej zawartości alkoholu.

Kiedy należy kalibrować alkomat?

Po 100 do 500 pomiarach lub co 6 miesięcy (w zależności od modelu i czujnika testera oraz instrukcji producenta);

  • kalibracja alkomatu jest zawsze konieczna, gdy na wyświetlaczu pojawia się napis CAL lub SER;
  • jeżeli nie spożyto alkoholu, a tester nadal pokazuje wartość inną niż 0,00‰, należy go jak najszybciej skalibrować;
  • jeżeli spożyty został alkohol, a tester pokazuje 0,00‰;
  • jeżeli badanie miało miejsce bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Jedno podwyższone stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu może rozkalibrować urządzenie;
  • jeśli tester był przechowywany przez dłuższy czas z materiałem zawierającym alkohol;
  • jeżeli przy powtarzanych badaniach w tych samych odstępach czasu wartości pozostają takie same i nie zmniejszają się;
  • jeśli urządzenie nie odpowiada po przeprowadzeniu testu;
  • jeśli tester kilkakrotnie wyświetli wartość maksymalną lub ją przekroczy;
  • gdy testy powtarzane w krótkich odstępach czasu wykazują różne wyniki.

Czy istnieją takie alkomaty, które nie wymagają kalibracji?

Oczywiście, takie urządzenia można kupić w internecie, ale ich skuteczność jest wątpliwa. Są to jednorazowe i tanie testery. Wielu chińskich dostawców sprzedaje alkomaty za 90 złotych, które nie mogą być kalibrowane z powodu zainstalowanego czujnika. Dlatego po rozkalibrowaniu należy zakupić nowe urządzenie. Takie produkty są drogie, ponieważ muszą być często wymieniane, a ponadto nie dają gwarancji bezawaryjnej pracy.

Jak chronić urządzenie przed uszkodzeniem i rozkalibrowaniem?

Przed użyciem należy przepłukać jamę ustną wodą. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane i kalibrowane, zgodnie z instrukcjami producenta. Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii i używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Odczekać co najmniej 30 minut, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia i wyświetlenia nieprawidłowej wartości. Nie należy palić tytoniu ani nie wdmuchiwać dymu papierosowego do testera przed testem, ponieważ może to uszkodzić czujnik i rozkalibrować urządzenie; Urządzenie nie powinno być przechowywane w samochodzie, ponieważ niskie temperatury mogą spowodować jego uszkodzenie, zwłaszcza w zimie. Czujnik jest wrażliwy na zimno.