unirepatria.pl

Unirepatria – blog ogólnotematyczny

upadłość firmy
Biznes

Kiedy należy ogłosić upadłość firmy?

Każdy kto zakłada swoją własną działalność robi to z myślą o zysku. Im większy zysk, tym większy sukces osiągnęła dana firma. Jednakże nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Każdy przedsiębiorca powinien być świadomy tego, co musi zrobić w momencie gdy firma nie rozwija się tak jak powinna.

Kiedy ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy to sposób na to, aby zaprzestać prowadzenia działalności. Ogłasza się ją oczywiście wtedy, kiedy firma nie przynosi zysków, jakie powinna. Co więcej, powodem do upadłości zazwyczaj są straty, które z miesiąca na miesiąc robią się coraz gorsze. Straty te mogą wynikać zarówno z braku zainteresowania usługami świadczonymi w firmie, jak i ze złego jej zarządzania. Jednakże bez względu na to co dokładnie prowadzi do tego, że firma nie przynosi zysków, ogłoszenie upadłości może okazać się nieuniknione.
Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że czasowa niewypłacalność to epizod w rozwoju praktycznie każdej firmy. Zatem należy starannie wyczuć, kiedy naprawdę przyszedł czas na ogłoszenie upadłości, a kiedy jest to zbyt pochopna decyzja. Ostatecznie jednak wiele zależy od sytuacji w konkretnej firmie i trudno jest tutaj stwierdzić, co stanowi definitywną przesłankę, aby rozpocząć odpowiednie procedury. Warto jednak wiedzieć, że upadłość mogą ogłosić zarówno małe jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i duże przedsiębiorstwa.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Wniosek o upadłość firmy należy złożyć do sądu rejonowego, pod który podlega dana działalność gospodarcza. Podstawą dla tego wniosku jest stwierdzenie niewypłacalności.
Niewypłacalność firmy oznacza, że nie może ona dotrzymać swoich zobowiązań finansowych. Sąd może w wyjątkowych sytuacjach oddalić wnioski o upadłość firmy, zakładając że powodem problemów są przejściowe trudności finansowe. Zazwyczaj dzieje się to gdy opóźnienie w spłatach nie przekracza trzech miesięcy, a wysokość długów nie jest wyższa niż 10% ogólnej wartości danej firmy. Jednakże jeżeli zadłużenia są o wiele większe, wniosek powinien być bez problemu zaakceptowany. Rozpoczyna to tryb postępowania sądowego, który za zadanie ma zapewnienie, że wszyscy dłużnicy ostatecznie otrzymają swoje pieniądze. Oznacza to między innymi analizę majątku właściciela danej firmy i sposobów jego wykorzystania do pokrycia zadłużenia. Cały proces może trwać bardzo długo i zazwyczaj jest skomplikowany. Jednakże jest to konieczne do tego, aby ostatecznie wyrównać wszystkie należności i mieć pewność, że dana firma wywiązała się ze swoich zobowiązań.