unirepatria.pl

Unirepatria – blog ogólnotematyczny

Jak unieważnić małżeństwo cywilne
Lifestyle

Jak unieważnić małżeństwo cywilne

Procedury związane z unieważnieniem małżeństwa cywilnego w znacznym stopniu przypominają drogę do unieważnienia ślubu kościelnego (w obrządku katolickim). Oczywiście o powodzeniu decydują szczegóły, w tym argumentacja, jaką posługuje się prawnik. Trzeba wspomnieć, że unieważnienie małżeństwa cywilnego nie jest rozwodem. W pierwszym przypadku zgodnie z literą prawa związek małżeński uznaje się za niebyły. W drugim zaś za zakończony.

Kto może wnioskować o unieważnienie małżeństwa?

Wniosek składa bądź małżonek osobiście, bądź korzystając z pomocy prawnika. Aby procedura przebiegała możliwie szybko i zakończyła się pełnym sukcesem, warto wybrać najlepszego adwokata, wyspecjalizowanego w tej dziedzinie. W stolicy zasłużoną renomą cieszy się adwokat Laskowska, praktykująca przed założeniem własnej kancelarii nie tylko jako obrońca, ale też jako sędzia. Dzięki temu Barbarze Laskowskiej łatwiej zrozumieć mechanizm orzecznictwa i sposób myślenia sędziów, co przekłada się na korzyści dla jej klientów.

Poza mężem czy żoną o unieważnienie ślubu cywilnego może wnioskować inna osoba, w której interesie znajduje się uznanie związku za niebyły – tutaj praktyka wskazuje przede wszystkim na rodziców i związane są z wiekiem, w którym można wziąć ślub (dla chłopaka jest to osiemnaście lat, dla dziewczyny szesnaście). Ponadto o unieważnienie małżeństwa może wnioskować prokuratura.

Powody unieważnienia małżeństwa

Ślub można uznać za nieważny, kiedy doszło do ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub (i) kiedy występuje choroba psychiczna bądź niedorozwój umysłowy. Istotną informacją jest to, że kiedy minie okres ubezwłasnowolnienia lub osoba chora psychicznie zostanie uznana za zdrową, nie można już unieważnić małżeństwa. Stąd w podobnych sytuacjach niezwykle ważny jest czas między złożeniem wniosku a prawomocnym orzecznictwem.

Małżeństwo można unieważnić, jeżeli zostanie udowodnione, że zostało zawarte pod wpływem szantażu, groźby lub braku świadomości. Zdarza się, że małżeństwo zostanie zawarte bez wcześniejszego rozwodu – w takim przypadku także można wnioskować o jego unieważnienie. Kolejne powody unieważnienia związane są z bliskim pokrewieństwem małżonków.

Procedury

Po otrzymaniu stosownych informacji o tym, jak unieważnić małżeństwo cywilne, warto przystąpić do gromadzenia dowodów. Kolejny krok to wytoczenie sprawy w sądzie. Podczas procesu nieodzowna jest fachowa pomoc prawna. Samodzielne batalie nie dość, że trwają bardzo długo, to często nie kończą się sukcesem, jakim jest unieważnienie ślubu. Rozwód dla wielu osób to ostateczność, w przeciwieństwie do unieważnienia małżeństwa. Warszawa – tutaj przy ul. Filtrowej 68 lok. 36 mieści się kancelaria prowadzona przez doświadczoną adwokat i byłą sędzię Barbarę Laskowską https://www.adwokat-laskowska.pl/. I pod tym adresem można liczyć na skuteczne wsparcie.

Artykuł sponsorowany